Informace
Jsme domovem:
670 povídek
od 235 autorů
z 772 registrovaných.

Diskuse je na našich stránkách Potter Web CZ

Mary Sue projekt od neviathiel
[Komentáře - 55] Tisk Kapitola nebo Povídka
- Velikost písma +
Autorská poznámka:

Tento článek je volným překladem existujícího článku v angličtině. © Copyright 2003 TA Maxwell (FictionPress ID:114602), 2005 neviâthiel. Všechna práva vyhrazena. Jakákoliv distribuce bez souhlasu autorky je zakázána.

Asi každý z nás už nějakou Mary Sue stvořil, zjistil to, schoval pod matraci a doufá, že to nikdo nenajde, a dnes již píše reálné postavy. Bohužel se na poli fanfiction denně objevují noví autoři a kontaminují fanfiction archívy svými vlastním dokonalými stvořeními, v horším případě v tom vesele pokračují mnoho dalších let. Tento článek je určen hlavně začínajícím autorům, kteří vůbec netuší, čeho se dopustili, protože vůbec nikdy o fenoménu Mary Sue neslyšeli.

 

Část 1: Co je Mary Sue
V tuhle chvíli se asi ptáte, kdo je ta Mary Sue (hlavně pokud jste začínající autor). Jednoduše řečeno: Mary Sue je projekce autora nebo osoby, jakou by autor chtěl být. MS je přitom pojem používaný pro obě pohlaví, i když někde se objevují pojmy jako Gary Stu, Murray Stu apod., pro obě pohlaví i obojetné Airy Ooh. Dát tomuto fenoménu ženské jméno ale má svou příčinu – na poli fanfiction se totiž pohybuje více autorek než autorů.
MS je popisován/a jako dokonalá postava. Ale právě jejich dokonalost je jednou z jejich největších chyb.
Podle jiné, podrobnější definice je MS kterákoliv vlastní postava nebo velmi pozměněná postava z předlohy, která částečně reprezentuje osobnost autora. Poněkud negativněji řečeno, MS je primadona (většinou, ale ne vždy špatně napsaná), která podrývá život a realitu všech postav okolo, ovládne zápletku a podřizuje postavy z předlohy svým sobeckým záměrům.

 

Část 2: Identifikace

Mary Sue se většinou pozná už podle jména a vzhledu. Postava má často neobvyklou barvu vlasů a očí (popř. jiné zvláštní znaky) a exotické jméno. Čímž rozumějte jak jména typu Scarlett, Trinity a Destiny, obvyklá jména s neobvyklým hláskováním či anagramy jmen postav z předlohy nebo jména či přezdívky autora. Totéž platí o příjmení. Takže ve chvíli, kdy otevřete povídku a jako první vás do očí praští jméno typu Battle Stormová, víte, s kým máte tu čest. Rovněž pokud jméno vaší postavy vymýšlíte velmi dlouho, měli byste se nad tím pozastavit.

Pokud má MS chyby, jsou to vždy sympatické chyby, např. nebezpečná naivita. Často mívá neobvyklého mazlíčka, kterého si dokázala ochočit jedině ona, popř. zvláštní artefakt nebo zbraň, kterou nikdo jiný nemůže používat. Exotický původ a kulturní zázemí. Rodinný vztah s hlavní postavou předlohy. Neobvyklé schopnosti, v předloze nemožné. Pochází ze stejné země jako její autor. Tohle všechno ale není pravidlem a už vůbec ne charakteristickým znakem MS.

Mary Sue se dále dělí do několika podkategorií (viz níže, části 3 až 8): MS chudinky, MS bohyně, MS vykrádačky, MS stíhačky a MS dokonalé.

 

Část 3: Mary Sue chudinka

Výskyt: častý

Popis: vede bolestiplný život s rodiči, kteří ji nenávidí, „lepšími“ sourozenci/přáteli, popř. bez přátel, bez milostného vztahu, žádní kluci si jí nevšímají, a eventuálně ještě k tomu všemu byla znásilněna. V nejhorším případě se nedočká žádné spravedlnosti nebo pozornosti okolí, jaká by se jí po tak ošklivé zkušenosti mělo dostat.

Chování: příběh bude pokračovat probuzením v jiném světě, popř. setkáním s osobou (nebo nalezením artefaktu), která postavě pomůže dostat se do světa, kde ji každý bude litovat, najde muže svých snů a budou spolu šťastně žít a zazvonil konec a pohádky je konec.

Co teď: nezapomínat, že ve světě není všechno je špatné a nikdo nemá rád ufňukance. Zneužití a znásilnění zápletce nebo vývoji postavy spíš škodí, zvlášť pokud postava nevykazuje skutečné následky takovýchto zkušeností. Pro kohokoliv, kdo něco takového doopravdy zažil, to bude vyznívat jak urážka.

 

Část 4: Mary Sue bohyně

Výskyt: velmi častý, málokdy osamocený, většinou se vyskytuje pohromadě s MS dokonalou nebo MS vykrádačkou

Popis: tyto bytosti jsou obvykle ultramocné, přičemž o svých schopnostech často nevědí, dokud je nepoužijí poprvé. Jejich schopnosti bývají početné (spočetné i nespočetné), neomezené a někdy dost silné, aby zahnaly všechny záporáky včetně toho hlavního.

Chování: ostatní postavy se budou podivovat její moci a nepochybně se do té úžasné, inteligentní a (často) přitažlivé osoby někdo zamiluje. Příběh bude pokračovat naplněním jejich lásky a šťastným společným životem.

Co teď: Síly vždycky vyžadují léta rozvíjení a ze začátku, když jsou objeveny, mohou ublížit jak soupeři, tak i samotné vaší postavě a nevinným lidem okolo. Magie je nebezpečná hračka, která musí být dlouho a opatrně vylepšována, ne okamžitě vražena do děje. Navíc pokud padoucha nedokáže zabít hlavní hrdina, nedokáže to ani vaše postava. Pokud má vaše postava o svých silách vědět, oznamte to čtenáři předem a omezte jejich rozsah.

 

Část 5: Mary Sue vykrádačka

Výskyt: v našich končinách řidší

Popis: MS bývá znechucena chováním hlavní ženské postavy a místo aby si to s ní vyříkala, zaujme její místo. To znamená, že se MS a její vytoužený objekt k sobě setkají v situaci připomínající déja vu.

Chování: od déja vu situace bude děj pokračovat sblížením oné dvojice a společným životem kopírujícím dějovou linii předlohy

Co teď: tady je třeba víc zapracovat na zápletce, než na postavě. Zápletka je na příběhu nejdůležitější. Bez zápletky je povídka jen nesmyslný blábol bez rozumného děje. Zapojte fantazii a vymyslete vlastní zápletku.

 

Část 6: Mary Sue stíhačka

Výskyt: je to téměř každá MS, která kdy vznikla

Popis: příběh je napsán prvoplánově jako romance MS a autorova vytouženého objektu. Autor do příběhu reflektuje sebe a své vysněné rande. Často díky tomu zapomíná na reálie předlohy. Stíhačky jednoduše zajdou kamkoliv, aby dosáhly kýženého efektu.

Chování: ústřední dvojice se do sebe zamiluje, porazí spolu případného protivníka a budou spolu šťastně žít až do smrti (pokud nejsou nesmrtelní).

Co teď: Posbírejte dostatek materiálu – pokud toho moc nevíte o místě a době děje, najděte si to, vymýšlet si věci, které vypadají dobře, není tak dobré, jak si myslíte. Lidé nežijí pro lásku. Přidejte postavě reálnost, dejte jí vlastní cíl a mety k němu vedoucí. Pokud jediným cílem vaší postavy je získat vytoužený objekt, pak její osobnost zrovna hloubkou neoplývá. Hloubka je realita, realita je originalita.

 

Část 7: Mary Sue dokonalá

Výskyt: nejohavnější typ MS, obvykle se vyskytující v kombinaci s výše zmíněnými druhy MS, hlavně MS stíhačkou

Popis: od ostatních se odlišuje naprostou dokonalostí. Tato stvoření jsou charakterově plytká, krásná, inteligentní, šikovná, šarmantní. Typické adeptky na Miss Universe. A to dvojnásob, protože se jim nemůže nikdo rovnat. Jsou tak výjimečné, že muži (ženy) kolem se do nich zamilují a nedokážou myslet na nic jiného.

Chování: MS je okamžitě a bezpochybně zařazena do Nebelvíru a mužské postavy se o ni porvou, kterýžto boj vyhraje osoba autorčiných preferencí. MS mu za tu rvačku vynadá, ale odpustí mu. Ostatní taky, a od té doby všichni povedou šťastný život.

Co teď: vemte na vědomí důležitou věc – jste jen člověk. Nezáleží na tom, jak krásní byste chtěli být, nebo v jakém vztahu k jiné postavě. Nemůžete být úplně dokonalí a bezchybní. Chyby dodávají postavě hloubku, jak bylo řečeno, hloubka vede k realitě a ta pak k originalitě. Řečeno laicky, čím detailněji charakterizovaná je osobnost, tím je reálnější a originálnější. MS postrádají originalitu, přestože jste si je sami vymysleli. Nezapomeňte, že nejen vy chcete být jako vaše vlastní postava. Když pět lidí napíše pět příběhů s tou samou hlavní postavou, originalita se ztrácí.

 

Část 8: Smrt

Asi jste si všimli, že předchozí příklady končily ve stylu „a od té doby žili šťastně až do smrti“. V některých případech Mary Sue povídka pokračuje dál, obvykle k dramatické smrti alias romantickému sebeobětování se pro milovanou osobu. V tomto případě pravděpodobně nastane jedna z těchto možnosti:

1) Milovaná osoba spáchá sebevraždu, aby mohla být se svým vytouženým objektem/MS. Mohou nebo nemusí být vzkříšeni a nakonec spolu budou dál šťastně žít.

2) Milovaná osoba zasvětí svůj život truchlení a celoživotnímu celibátu.

3) Mary Sue se vrátí zpátky do života díky čistotě své lásky a své obětavosti a smí žít dál šťastně až do druhého konce svého života.

Abyste se této situaci vyhnuli, nezapomínejte, že pouze u Disneyho se stává, že všichni dobří přežijí. Je to těžký, smutný fakt: dobří lidé umírají. Někdy musí zemřít i hlavní postava. Takový je život.

 

Část 9: Postup výroby reálné postavy

Jsou čtyři části charakteru, které když přeženete, pak stvoříte Mary Sue: dovednosti, osud, milostný vztah a vzhled. Když stvoříte postavu, označte si specifické vlastnosti, které bude mít, ať už jsou dobré nebo špatné, a číselně je ohodnoťte – 1 jako nejhorší a 9 jako nejlepší. Přitom 1-5 jsou negativní a 6-9 pozitivní hodnocení. Taktéž ohodnoďte, jaký osud postavu čeká, jak bude úspěšná na poli milostních vztahů a jak dobře vypadá. Až budete hotovi, spočítejte si výsledek – negativní hodnocení odčítejte a pozitivní přičítejte. Snažte se výsledek udržet mezi 10 a 15.

Můžete zkusit i mnohem podrobnější Mary Sue lakmusový test.

 

Část 10: Shrnutí

Když vymýšlíte postavu, je přirozené a nevyhnutelné dát jí/jemu něco ze sebe. Dovoluje to autorovi vytvořit si k postavě vztah, jaký k ní nikdo jiný mít nemůže. Nicméně dát postavě ze sebe příliš moc nebo přehánět určité znaky se ukazuje jako zbytečné, ledaže byste příběh psali v duchu sarkasmu a humoru. Nikdy nezapomínejte na spojení lidského těla a myslí. Fantasy není omluvou pro přílišné zacházení za hranice normálnosti, nejen v postavě samotné, ale i v ději. Toto jsou důležité detaily často opomíjené při vymýšlení postav. Nejdůležitější je toto: Žádný příběh se nikdy nesoustředil jen na jednu postavu. Ano, je to o příběhu oné postavy, ale nikdy ne o postavě. Mary Sue se často pozná podle toho, že se autor příliš moc soustředí na ni. Psaní je hraní si na boha v jiném světě. Svět se netočí kolem jednoho člověka. Někdo jej může zachránit, ale nemusí přitom být v jeho středu. Rozvinout své postavě obzory můžete jen tím, že je omezíte. Pohrejte si, a poznáte, co vás samotné baví.

Do okénka povinně napište číslicemi třista šedesát pět
Okénko 

Poznámka: Můžete zaslat hodnocení, komentář nebo obojí. Nezapomeňte na okénko.