Informace
Jsme domovem:
670 povídek
od 235 autorů
z 770 registrovaných.

Diskuse je na našich stránkách Potter Web CZ

Zradil... od Haide
[Komentáře - 7] Tisk
- Velikost písma +
Autorská poznámka:
Zima.
Cítil jak se mu vkrádá do každé částečky těla. Zoufalství. Celý se jím chvěl.
Nenávist. Pomalu ustupovala. Ani chlad už necítil. Zůstalo jen tiché zoufalství. Jak mohl.
Měl chuť vykřiknout. Spláchnout tu bolest. Zradil. Přátele, rodinu, ... Sebe. Jak mohl! Nechtěl!
Nikdy ani nepomyslel na to, že by to tak mohlo skončit. Musel! Nemohl vycouvat. Nešlo to. Mohl! Nemusel to udělat. Jak mohl!!!
Krev. Krvavé ruce! Trny. Všude kolem. Pořezané ruce.Všude teče krev.Les. Kde to je?! Tma. Stromy. Pád. Zem. Čistá a živá. Nemá strach. Necítí bolest, nenávist, zoufalství ... Strach? Ano. To je to slovo. Strach. Toho je v něm nejvíc. Celý je ho plný. Rodina. Ano. O rodinu by se měl bát.
Bojí se? Bojí se vůbec o někoho z nich? Měl by. Necítí. Má rád. Má rád sám sebe. Neměl by.
Přátelé. Alespoň o ně by měl mít strach. Měl by je mít rád. Necítí. Láska. Cit. Nevěří. Zradil.
Přátele, rodinu, sebe, ... Lásku. Nevěří, že ten cit ještě někdo může znát. Věřil. Oni také. Věřili jemu. Zradil. Vítr. Zvedá se. Kos. Volný, čistý, ... Hnízdo. Domov. On už ho ztratil. Zničil ho.
Vina. Tíží a bolí u srdce. Srdce. Řekli, že ho nemá. Bolí. Musí ho mít. Nikdo není bez srdce. Nikdo. Zradil. Shořel. Srdce, domov. Všechno v plameni. Srdce hoří. Nemá ho. Necítí.
Dým. Ve vzduchu je cítit. Skála. Oheň. Oheň očišťuje. Dým stoupá nahoru. Nahoru ke skále.
Oheň. Oheň v údolí. Letí. Přátelé, rodina, láska, kos, domov, srdce, ... Já.
                Zradil jsem.
                               Oheň očišťuje...
 

Do okénka povinně napište číslicemi třista šedesát pět
Okénko 

Poznámka: Můžete zaslat hodnocení, komentář nebo obojí. Nezapomeňte na okénko.